Engelsk oversetting

TransLogic oversetter engelske og tyske dokumenter fra og til norsk.

Gå til hjemmesiden ved å klikke her.

Norsk oversettelse av alle typer dokumenter og tekster

Teknikk, økonomi, jus, medisin og helse er spesialiteter.

Oversetter engelsk norsk

Brosjyrer, Bruksanvisninger, bøker, rapporter, håndbøker, manualer, osv.

Oversetting fra norsk til engelsk

Vi leverer til avtalt tid og legger oss ekstra i selen for å hjelpe med hasteoppdrag.

Norsk engelsk oversetter

Bedre tekster til lavere pris.

Våre medarbeidere er medlemmer av:
NFF - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening / Norske Sivilingeniørers forening 
NITO - Norges Ingeniørorganisasjon.

Tysk oversetting

Alle våre oversettere har målspråket som morsmål.
Samtlige tekster blir kontrollert og korrekturlest før levering.

Engelsk norsk oversetter

Tekstene blir bearbeidet av to personer slik at vi er sikre på at oversettelsen ikke bare er korrekt, men også autentisk.

Firmaet består av ingeniører, økonomer, tekniske forfattere og andre akademikere med erfaring fra prosess- og ingeniørfirmaer.
For spesielle oppgaver har vi kontakt med en rekke konsulenter innenfor tekniske og språkvitenskapelige (lingvistiske) fagområder.

Vi har også laget en veiledning for deg som kjøper oversettertjenester, den kan gi deg bedre tekster til lavere pris.

Oversetting norsk engelsk

Lokalisering betyr mye mer enn bare oversetting, det betyr også at innholdet tilpasses det enkelte lands forhold. 
Hvordan skal lokale telefonnummer og adresser behandles? Skal de erstattes med adresser i mål-landet, eller skal norske landkoder tilføyes i tillegg til ordet ”Norway”?

Oversettelse fra engelsk til norsk

Folk som ikke har tilstrekkelig dybdekunnskap vil ofte feilaktig bruke ord som ligner hverandre i de forskjellige språk. Det norske ordet "messe" ble dessverre oversatt til "mess" som betyr "kaos" da vår statsminister åpnet en oljemesse ("Welcome to this mess" var nok ikke det han mente å si). I dataverdenen har man i mange år brukt ordet "karakter" for det engelske "character", mens det skal være "tegn" på norsk.

Norsk engelsk oversetting

Begrepene nynorsk og bokmål virker ofte forvirrende på folk i andre land. Når man i programmer kan velge mellom bokmål, riksmål eller nynorsk vil de automatisk velge nynorsk (New Norwegian), for det må naturligvis være den nyeste og mest moderne utgaven av norsk, ikke sant?

Oversettelse fra norsk til engelsk

Forenkling:
Et større teknisk firma overlot en brukerveiledning på 500 sider til en konsulent/oversetter med oppdrag om å forenkle og klargjøre den. Resultatet ble en reduksjon på 230 sider før han i det hele tatt startet på oversettingen, og oppdragsgiverne var forbauset over at manualen faktisk ble bedre etter trimmingen.

Oversettelse norsk engelsk

TransLogic oversetter engelske, tyske og norske tekniske dokumenter, økonomiske publikasjoner, juridiske papirer og medisinske artikler.

Prisen kan variere, ikke bare med vanskelighetsgrad:
Et oversetterbyrå tar vanligvis imot alle typer format, grafikk, tegninger og telefakser. Vær klar over at det er vesentlig mer arbeid med å oversette enkeltord som er spredt rundt i et grafisk bilde enn det er å oversette en flytende tekst i Word-format. PDF-filer må konverteres til Word før man kan arbeide med dem. Etter konverteringen kan det være mye arbeid med å rette opp formatering og endre tekstbokser. 

Oversetter fra engelsk til norsk

Hvis oversetteren kan få en ren tekst til oversetting, og et grafisk firma eller et reklamebyrå gjør arbeidet med å plassere resultatet på riktig plass i filen som skal trykkes, vil man totalt sett komme vesentlig rimeligere ut av det. Bruk riktig fagarbeider til de ulike oppgavene.

Oversettelse engelsk norsk

Å snakke er ikke det samme som å skrive. Å snakke flytende og korrekt er ingen garanti for en elegant skriftlig fremføring. Selv om du regelmessig kommuniserer på engelsk, fransk, spansk eller tysk og tilbringer mye av din tid i landene der man bruker disse språkene, vil dine skriftlige formuleringer med en gang bli avslørt som ”utenlandske”.

Hvis du ønsker å fremstå med en profesjonell internasjonal profil, vil du være tjent med at oversetteren har målspråket som morsmål. Du er kanskje ikke klar over dette forholdet, men profesjonelle oversettere vil advare mot at man oversetter andre veier enn til sitt morsmål.

Norsk engelsk oversettelse

Skal du ha noe oversatt til tysk, så bør du ha en person som har tysk som morsmål. Det samme gjelder fransk, russisk og engelsk. Det gjelder også i en viss grad amerikansk, britisk og australsk. Ofte kommer det som en overraskelse på kundene når jeg spør om de skal ha britisk-engelsk (UK) eller amerikansk-engelsk (US), forskjellen er større enn mange er klar over. Generelt er det sikrest å bruke britisk. Tilsvarende forskjeller er det på spansk i Spania kontra Sør-Amerika, eller fransk i Frankrike kontra Canada.

Oversetter engelsk norsk

Se på deg selv: Ville du kjøpt aksjefond i et tysk selskap hvis tegningsinnbydelsen brukte et oppstyltet norsk språk, noe som skjer når det sitter en tysker nede i Tyskland og gjør oversettelsen til norsk. Du ville miste tilliten til prosjektet, ikke sant? Hvis produktet er profesjonelt og førsteklasses, så forventer du det samme av brosjyrene.

Ingen leser teksten din nøyere enn oversetteren. Hils denne muligheten velkommen til å få en kontroll av at den opprinnelige teksten er forståelig. Gi ham (eller henne) oppmuntring til å komme med spørsmål; det vil avsløre uklare avsnitt og forbedre teksten. Det finnes mange eksempler på at oversettelsen er blitt klarere og mer konsis enn det opprinnelige dokumentet.

Oversetter norsk engelsk

Hasteoppdrag blir ikke nødvendigvis dyrere. De fleste oversettere arbeider både kvelder og helger og kan gjerne levere søndag kveld. Endring av teksten eller spesielle grafiske formater vil ofte skape større problemer.
Oversetteren vil vanligvis oversette setning for setning. Det å omarbeide teksten, se hele dokumentet i sammenheng og til en viss grad være forfatter av en helt ny og bedre tekst vil ta lengre tid og derfor koste vesentlig mer.

Tysk norsk oversettelse

Typografiske konvensjoner er forskjellige i mange land; bruk av apostrof, hermetegn, tall og komma varierer. Papirstørrelsene er ulike, vi bruker A4 mens andre har Legal eller Letter. Disse er litt forskjellige, og dermed blir det ikke plass til samme mengde tekst per side. Et vanlig problem er at man får for liten plass i tekstbokser og figurer. Hvis alt er tettpakket, må man ofte ty til forkortelser; det gjør ikke teksten tydeligere.

Engelsk oversetter

Er det andre ting du lurer på, så send oss noen ord.

  TransLogic    -   Kvalitet og service siden 1982
  Postboks 54 
  3401 Lier 

  Tlf.  32 85 50 03 

  E-post