Shadow

Hva er radon og hvorfor er det farlig?

Radon er en radioaktiv gass som finnes naturlig i jordskorpen. Den kan sive opp fra bakken og komme inn i bygninger, spesielt i kjellere og underetasjer. Radon er usynlig, luktfri og smakløs, så det kan være vanskelig å vite om det finnes i et bygg eller ikke.

Kilder til radon

Radon dannes når uran i jordskorpen brytes ned. Gassen kan komme inn i bygninger gjennom sprekker og utette konstruksjoner i grunnen. I tillegg kan radon komme inn i en bygning gjennom vann fra brønner og vannledninger.

Hvordan påvirker radon helsen?

Eksponering for høye nivåer av radon kan øke risikoen for lungekreft. Radongass og dens nedbrytningsprodukter kan irritere lungene og skade DNA i cellene. Langvarig eksponering for radon er spesielt farlig, da det kan ta mange år før kreftsymptomer oppstår.

Kortvarig eksponering

Kortvarig eksponering for høye nivåer av radon kan føre til symptomer som hoste, brystsmerter og pustebesvær. Disse symptomene kan oppstå innen få uker etter eksponering og kan vedvare i flere uker etter eksponeringen har stoppet.

Langvarig eksponering

Langvarig eksponering for radon kan øke risikoen for lungekreft. Risikoen øker med mengden radon som pustes inn og varigheten av eksponeringen. Røykere som også utsettes for høye nivåer av radon, har enda større risiko for å utvikle lungekreft.

Hvordan måles radon?

Radon kan måles med en radonmåler. Det finnes både korttids- og langtidmålere. Korttidmålere måler radonkonsentrasjonen over noen dager eller uker, mens langtidmålere måler over flere måneder.

Radonreduserende tiltak

Det finnes flere tiltak som kan redusere nivået av radon i en bygning. Noen av de vanligste tiltakene er:

Ventilasjon

God ventilasjon kan bidra til å senke nivået av radon i en bygning. Dette kan oppnås ved å åpne vinduer og dører eller ved å installere ventilasjonsanlegg.

Avtrekk

Avtrekk kan brukes til å fjerne radon fra bygninger. Dette kan gjøres ved å installere en radonavtrekksvifte som trekker radon ut av bygningen.

Aktiv radonavsug

Aktiv radonavsug er en av de mest effektive metodene for å redusere nivået av radon i en bygning. Dette tiltaket innebærer å installere en vifte som trekker radon ut av bygningen og ut i luften.

Konklusjon

Radon er en farlig radioaktiv gass som kan øke risikoen for lungekreft. Det finnes flere måter å redusere nivået av radon i en bygning, inkludert ventilasjon, tetting, avtrekk og aktiv radonavsug. Det er viktig å måle nivået av radon i bygninger og iverksette tiltak for å redusere nivået dersom det er for høyt.

Ofte stilte spørsmål

 1. Hvordan kan jeg måle nivået av radon i mitt hjem?
  Du kan måle nivået av radon ved hjelp av en radonmåler. Det finnes både korttids- og langtidmålere tilgjengelig.
 2. Hva er en trygg nivå for radon i en bygning?
  Det anbefales å holde nivået av radon under 100 Bq/m³. Dersom nivået er høyere enn dette, bør tiltak iverksettes for å redusere nivået.
 3. Er det farlig å bo i en bygning med høye nivåer av radon?
  Langvarig eksponering for høye nivåer av radon kan øke risikoen for lungekreft. Det er derfor viktig å redusere nivået av radon i en bygning dersom det er for høyt.
 4. Hva er de vanligste tiltakene for å redusere nivået av radon i en bygning?
  Noen av de vanligste tiltakene for å redusere nivået av radon i en bygning inkluderer ventilasjon, tetting, avtrekk og aktiv radonavsug.
 5. Hvordan kan jeg vite om det er radon i mitt hjem?
  Det kan være vanskelig å vite om det er radon i et hjem, da radon er usynlig, luktfri og smakløs. Det anbefales derfor å måle nivået av radon i hjemmet ditt med jevne mellomrom for å sikre at nivået er trygt.