Shadow

Bankene krever energimerking av næringsbygg

Banker i Norge har nylig innført en ny policy som krever at næringsbygg skal ha en energimerking før de kan få lån. Dette har ført til en økning i etterspørselen etter energimerkingstjenester for næringsbygg, da det nå er en nødvendighet for eiere av slike bygg å kunne dokumentere at bygget er energieffektivt.

Hva er energimerking?

Energimerking er en vurdering av bygningens energieffektivitet. Det utføres av en autorisert energirådgiver og måler bygningens energibruk per kvadratmeter per år. Energimerkingen rangerer bygningen fra A til G, hvor A er mest energieffektivt og G er minst energieffektivt.

Hvorfor krever bankene energimerking?

Bankene krever energimerking av næringsbygg fordi de ønsker å redusere risikoen for utlån. Bygg med dårlig energimerking har høyere driftskostnader, noe som kan føre til økt risiko for mislighold av lån. Bankene ønsker å sikre seg at byggene de låner ut penger til er energieffektive og har lave driftskostnader, noe som vil redusere risikoen for tap.

Konsekvenser av kravet

Kravet om energimerking av næringsbygg kan ha positive konsekvenser for både eiere og leietakere. Eiere vil kunne dokumentere at bygget er energieffektivt, noe som kan øke verdien av eiendommen og gjøre den mer attraktiv for potensielle kjøpere eller leietakere. Leietakere vil kunne velge bygg med lavere driftskostnader, noe som kan føre til lavere leiepriser og bedre økonomi for bedriften.

Hvordan få utført energimerking?

Energimerking må utføres av en autorisert energirådgiver. Det finnes flere selskaper i Norge som tilbyr denne tjenesten. Energirådgiveren vil utføre en befaring av bygget og undersøke blant annet isolasjon, ventilasjon og varmesystem. Etter befaringen vil energirådgiveren utarbeide en rapport med anbefalinger til energieffektiviseringstiltak.

Kostnadene ved energimerking

Kostnadene ved energimerking av næringsbygg avhenger av bygningens størrelse og kompleksitet, samt hvor i landet bygningen befinner seg. Generelt kan kostnadene for energimerking av en næringsbygning variere fra 10 000 til 50 000 kroner.

Fordeler ved energieffektivisering

Energieffektivisering kan ha mange fordeler for både eiere og leietakere av næringsbygg. Ved å gjøre tiltak for å redusere energibruken, vil driftskostnadene reduseres og bygget vil bli mer attraktivt for potensielle kjøpere eller leietakere.

Tiltak for energieffektivisering

Det finnes mange ulike tiltak som kan gjøres for å øke energieffektiviteten til en bygning. Noen av de mest vanlige tiltakene inkluderer å etterisolere tak og vegger, bytte til mer energieffektive vinduer og dører, installere varmepumper og solcellepaneler, og å forbedre ventilasjonssystemet.

Regjeringens krav til energieffektivisering

Regjeringen har også innført krav til energieffektivisering av bygg. Fra og med 2020 må nye bygg være nær nullenergibygg, og fra 2021 vil alle nye bygg måtte oppfylle dette kravet. Dette vil føre til at bygninger blir mer energieffektive og vil bidra til å redusere klimagassutslippene i Norge.

Konklusjon

Kravet om energimerking av næringsbygg fra bankene kan ha positive konsekvenser for både eiere og leietakere. Energimerking kan bidra til å redusere risikoen for utlån, øke verdien av eiendommen og gjøre den mer attraktiv for potensielle kjøpere eller leietakere. I tillegg vil energieffektiviseringstiltak føre til reduserte driftskostnader og lavere leiepriser. Regjeringens krav til energieffektivisering av bygg vil også bidra til å redusere klimagassutslippene og øke bærekraften i samfunnet.

FAQs

  1. Hva er energimerking?

  • Energimerking er en vurdering av bygningens energieffektivitet.

  1. Hvorfor krever bankene energimerking?

  • Bankene krever energimerking for å redusere risikoen for utlån.

  1. Hvordan få utført energimerking?

  • Energimerking må utføres av en autorisert energirådgiver.

  1. Hva er kostnadene ved energimerking?

  • Kostnadene ved energimerking kan variere fra 10 000 til 50 000 kroner avhengig av bygningens størrelse og kompleksitet.

  1. Hva er fordelene ved energieffektivisering?

  • Fordelene ved energieffektivisering inkluderer reduserte driftskostnader, lavere leiepriser og økt bærekraftighet i samfunnet.