Shadow

Velg Forsikring: Ansettelsespraksis Ansvarsforsikring – Hjemveiledningen

[ad_1]

VELG FORSIKRINGSBYRÅ

Select Insurance Agency tilbyr et bredt utvalg av arbeidsansvarsforsikringer (EPLI) for å beskytte arbeidsgivere i dette skiftende miljøet. Tenk på følgende: Det er mer sannsynlig at en privat bedrift har krav om innleiepraksis enn et generelt ansvars- eller eierskapskrav. Tre av fem arbeidsgivere blir saksøkt av tidligere ansatte. 65 prosent av alle virksomheter som noen gang har sagt opp en ansatt har blitt rammet av et ansettelsesrelatert krav. Hvert år betaler bedrifter totalt mer enn 1 milliard dollar for å gjøre opp lønns- og timekrav. Den gjennomsnittlige kompensasjonsbelønningen for alle søksmål er $325 000. Mer enn 40 prosent av all ansettelsespraksis er anmeldt mot firmaer med færre enn 100 ansatte, og din generelle ansvarspolicy vil ikke dekke slike krav. I tillegg til ansettelseskrav som oppstår fra lønn og timer/overtid, diskriminering, usaklig oppsigelse og seksuell trakassering, har COVID-19 og CARES-loven satt arbeidsgivere i økt risiko for søksmål om ansettelsespraksis. Vurder ansatte som jobber hjemmefra, problemer med barnepass, permitteringer, karantene og smitte. Løsningen kan hjelpe.

SelectAgency.com

[ad_2]